SmartRetur løftet frem i pressen

October 19, 2021

SmartRetur blir i en artikkel i Finansavisen holdt frem som en bærekraftig og god investering av Argentum, den norske stats kapitalforvaltningsselskap.


Argentum har selv gått inn på eiersiden i det Norvestor-fondet som kjøpte SmartRetur i 2020, og har opparbeidet seg en klar profil innen bærekraft. Allikevel er investeringsselskapet selvfølgelig mest opptatt av mulig avkastning.

Den norske stat opprettet Argentum for rundt 20 år siden for å forvalte den norske stats investeringer i såkalte eierfond, eller på engelsk kalt private equity, og drives på rent markedsmessige vilkår. Det er derfor stort for SmartRetur og Norvestor å bli nevnt i en slik sammenheng, sier Fredrik Korterud i Norvestor.

Sjefen for Argentum er glad for at satsningen på bærekraftige selskaper har skutt fart, og selskapet har i lang tid ønsket flere investeringer med sterk ESG profil.

Artikkelen gir et øyeblikksbilde av Argentum sjefens syn på utviklingen av private equity generelt, med spesielt fokus på SmartRetur som ett nylig eksempel på investeringer som er gjort via PE-fond.

Faksimile: Finansavisen.no

___

Foto: Finansavisen.no