Nyhetsbrev

Januari 2023

2022 har varit ännu ett annorlunda och dramatiskt år. Ändå är vi optimister. Vår marknadsledande position inom returlogistik i Skandinavien gör det enklare att skapa förutsägbarhet och ge rätt volymer och priser till dig. Vi är tacksamma för det stora förtroende vi möts av, men i stället för att luta oss tillbaka, är vi på offensiven. Nya människor, ny teknik, nya partners och nya affärsområden är vårt svar på osäkra tider. Så frågan är, vad vill du ha mer av?

Vår ambition är att utveckla företaget ytterligare och bli bättre som Skandinaviens ledare inom returlogistik, där återanvändning och hållbarhet är nycklarna till framgång. Istället för att tänka lokalt kan vi gemensamt hitta andra produkter och tjänster att interagera kring. Förutom att lansera plastpallen vill vi undersöka och bedöma om vi kan bidra med andra lösningar och tjänster, antingen inom andra typer av lastbärare eller retur- och logistiktjänster. Arbetet startar redan i januari där vi har anlitat bolaget Arkwright för att göra en marknadsbedömning av den norska marknaden tillsammans med ett antal av våra kunder och leverantörer. Vi vill få mer kunskap och tänka långsiktigt där samverkan kring outsourcing av retur- och logistiktjänster ska vara i alla parters bästa intresse, inklusive miljöns. Förhoppningsvis kan vi lansera några nya lösningar och tjänster under året och presentera dem för er. Vi ser fram emot ett nytt och spännande år, vilket också ligger i våra kunders och miljöns bästa intresse.

2023 kommer att bli ett år då trygg försörjning och nya möjligheter står i centrum. Let’s talk!

Trond

Ny VD för SmartRetur Norge

Den 2 januari tillträdde Trond Juliussen som VD för SmartRetur Norge. Daniel Østbye kommer att fortsätta med ansvar för större kunder och försäljning med titeln Säljchef. Søren Eriksen är mycket nöjd med utnämningen av Juliussen.

– Jag har känt från Trond i över femton år och han har jobbat med både handel och logistik och varit en eftertraktad ledare inom flera branscher. Med den tillväxt vi har haft och med de ambitioner vi har behöver vi fler duktiga människor som kan hjälpa oss och våra kunder, säger Eriksen.

Juliussen, som var chef för Bonnier i Norge, kom närmast från posten som VD för Skeidar Oslo. Han har redan spenderat en del tid på Langhus och folket här uppe, och han ser fram emot framtiden.

– Smart Retur är ett spännande och framåtblickande bolag i stor tillväxt. Deras identitet, värderingar och affärer triggade mig verkligen. De har en stark vinnarkultur och jobbar på en marknad med mycket momentum, fart och spänning – vilket passar mig väldigt bra. Att de dessutom gör skillnad för både kunder och miljö gör också jobbet extra meningsfullt. Smart Retur är också ett skandinaviskt företag som har en spännande historia, och inte minst mycket aggressiva planer på att utveckla ytterligare en generation nya lösningar, vilket gör detta till ett mycket intressant och utmanande jobb, säger Trond Juliussen.

Sverige tar in ansvarig för plastpallar

Som ett led i företagets satsning på plastpallen för industrin har SmartRetur Sweden tagit in en separat chef för detta affärsområde. Från och med den 1 februari kommer Torbjörn Pettersson att vara Plastic Pallet Pooling Director på SmartRetur och arbeta nära företagen i Danmark och Norge med utvecklingen av denna produkt. Torbjörn kommer närmast från SmurfitKappa och har lång erfarenhet som ansvarig för Supply Chain, inte minst inom utveckling och försäljning av specialförpackningar – senast som försäljningschef för Lithopack som utvecklar avancerade förpackningslösningar. VD:n i Sverige, Magnus Krook, är mycket nöjd med att Torbjörn valt SmartRetur.
– Jag känner Torbjörn från hans tid på SmurfitKappa och vet att han är rätt person att driva detta spännande område framåt med professionalism och kundfokus. SmartReturs plastpallar är på många sätt framtidens returförpackningar för detaljhandel och industri, så vi behöver de bästa människorna.

Renova, nu helt integrerad i SmartRetur

Förvärvet av Renova förra året var kanske det största strategiska drag SmartRetur har gjort för att bli ledande i Sveriges viktigaste ekonomiska bälte, Mälardalsregionen. Det tidigare familjeägda företaget har sedan 1982 varit en ledande returaktör, och nu när de är helt integrerade i SmartRetur kan man se hur viktigt det är att vara större och bättre placerad i denna centrala region. VD:n Magnus Krook anser att de tidigare ägarna och numera nyckelpersonerna i SmartRetur, Jonas, Viktor och Emily Helgesson, har gjort ett fantastiskt jobb med att få både system och kultur att passa ihop. Från den 1 januari 2023 försvann namnet Renova och familjen Helgesson har hittat sin plats i den större SmartRetur-familjen.

Nya och bättre lokaler i Norrköping

SmartRetur flyttar till nya och betydligt mer ändamålsenliga lokaler i Norrköping där alla funktioner nu samlas under ett tak för första gången. Förutom att förbättra kvaliteten på lagerhållning och internlogistik ökar kapaciteten också radikalt med fem portar i stället för två. Ombyggnationen av de nya lokalerna är redan igång och flytten är klar i slutet av kvartalet.

SmartWash förvärvar Mega Wash i Danmark

SmartWash är ett företag i SmartRetur-koncernen som specialiserat sig på att tvätta plastpallar som används till livsmedel i den danska dagligvaruhandeln. Henrik Skøtt, VD för SmartRetur Danmark, har lett förvärvet av Mega Washs palltvättsavdelning och därmed avsevärt ökat SmartWashs tvättkapacitet för plastförpackningar och köttkrokar för den danska dagligvaruindustrin. Skøtt säger att förvärvet passar mycket bra produktmässigt och strategiskt då bolaget investerar i ännu fler och olika typer av plastpallar.
– Vi ska kunna leverera i hela värdekedjan om kunderna vill det, men då måste vi också göra investeringarna, säger Skøtt.