Läs vår hållbarhetsredovisning här:

Återanvändning är nyckelordet

Vi skapar värde genom att tillvarata dina värden. Det är extremt resurskrävande att producera trävirke. Innan Smart Retur-modellen vände upp och ner på branschen 2012 orsakade hanteringen av lastpallar enorma utsläpp.

Vi lade om strategin och satsade på modern teknik för att möjliggöra en cirkulär modell där pallarna hölls i omlopp. Alla pallar skannas, sorteras och repareras vid behov. Det ger oss – och dig – en återvinningsgrad på upp till 98 procent.

Då kan vi snacka återvinning.

Inga onödiga transporter

Maximal fyllnadsgrad minskar kostnaderna och utsläppen.

Med fulla lastbilar från våra stora lager, till leveransställena och tillbaka, minskar vi antalet avgångar och fordon. Det är så vi minimerar dina och våra utsläpp och transportkostnader.

Fyllingsgrad Padding

Det här döljer sig bakom Smart Returs fasad

Vi är angelägna om att du ska veta vad du får när du samarbetar med oss. Du ska veta vad du köper, vem du handlar med och hur våra produkter och tjänster gör din verksamhet mer lönsam och hållbar.

Effektiviteten och vår unika cirkulära modell har kunnat förverkligas genom en stor satsning på digitalisering och modern teknik. På våra största anläggningar skannar avancerade kameror pallarna så att vi snabbt kan reparera dem och ge dig detaljerade rapporter om sorteringsresultat, reparationer och återvinningsgrad.

I pallbanken får du en fullständig översikt och kontroll över din returlogistik. Du kan säkerställa att du har precis det du behöver – inte mer och inte mindre. Så undviker du all onödig resursanvändning och alla onödiga utsläpp.

Hjälp oss att minska avskogningen – det är nödvändigt

Världens skogar absorberar stora mängder CO2, och det är det viktigaste och mest naturliga verktyg vår planet har för att minska den ständigt ökande CO2-halten i atmosfären. För att motverka klimatkrisen måste vi minska mängden skog som avverkas för tillverkning av produkter som inte kan återvinnas. Skogsavverkningen kan bland annat minskas genom ökad återanvändning av trä – och det är något vi jobbar målmedvetet med. (Källa: globalforestwatch.org)

ESG
På Smart Retur är vi måna om en ordnad och ansvarsfull verksamhet – på alla nivåer. Vi är engagerade i de ESG-riktlinjer du hittar här, som säkerställer att vi agerar korrekt när det kommer till miljö, socialt ansvar och affärsetik.