I denna integritetspolicy beskrivs hur SmartRetur/SmartLevert samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn omfattar hela Smart-koncernen, det vill säga alla verksamheter/avdelningar i de länder där vi är verksamma.

När du går till externa företag/tjänster via länkar på SmartReturs webbsidor upphör vårt personuppgiftsansvar. Vi lämnar inte ut personuppgifter och vi har inte heller insyn i eller behandlar personuppgifter som registreras på externa webbplatser, såvida inget annat anges i denna policy.

‍Personuppgifter som behandlas

SmartRetur samlar ‍inte in personuppgifter som födelsedatum, personnummer eller kontokortsuppgifter.

‍Exempel på information som inhämtas

‍Företagsnamn

Kontaktperson

Företags-/faktureringsadress

Telefonnummer och e-postadress

Information om hur du använder webbplatsen, bland annat vilka undersidor du besöker, webbläsarinställningar och IP-adress

Hur samlas informationen in?

SmartRetur samlar in uppgifter via formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter kan vi eventuellt inte ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster.

‍Exempel på formulär

‍Kontaktformulär

Kund – registreringsformulär

‍Syftet med den information som samlas in

‍För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster

För att kunna skicka relevant information

‍Hur sparas informationen?

‍Information som inhämtas via formulär på smartretur.se sparas i vår kunddatabas

‍Hur raderas uppgifterna?

Du kan kontakta vårt kundcenter via mail@smartlevert.no / post@smartretur.no och begära att få dina uppgifter raderade.

Lämnas uppgifter ut till tredje part?

Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående tredje parter, men SmartRetur kan anlita underleverantörer för att leverera hela eller delar av webblösningen. Sådana underleverantörer kan hantera personuppgifter på uppdrag av SmartRetur.