A . . . CO2 Effect
1100 Locations
A . . . Customers
A . . . Rtis

Smart Retur revolutionerar returlogistiken i Norden. Nu har vi på allvar fått fotfäste i Sverige och är på god väg att samordna och effektivisera marknaden även här.

De största fördelarna med att använda Smart Retur har med stordriften att göra. Med stora och strategiskt placerade lager kan vi leverera till många kunder samtidigt, från många olika platser. Det innebär färre och kortare transporter – vilket ger mindre utsläpp och lägre kostnader – för dig, för oss och för planeten.

Framtidsinriktad returlogistik

Skräddarsy en lösning för ditt företag
Först i världen
Smart Retur driver på utvecklingen i branschen och är först i världen med att införa Vision – systemet där högteknologiska kameror skannar och sorterar pallarna. Det ger också en transparent, öppen och förutsägbar drift i våra helt fuktskyddade, effektiva anläggningar.
Detta brinner vi på Smart Retur för
Ni är experter på att få ut varor i rätt tid till rätt plats. Vi är experter på returlogistiken – och vi vill hjälpa er att bli ännu mer effektiva, lönsamma och miljövänliga. Tillväxt och värdeskapande är förutsättningar för varje framgångsrikt företag, men om verksamheten växer på grund av överkonsumtion och missbruk av resurser är utsikterna för långsiktig tillväxt dåliga.
Plastpallar är framtiden
Träpallar har en livslängd på tre år medan plastpallar håller i 20 – innan de återvinns och blir nya pallar. Därför har de också ett betydligt lägre CO2-avtryck än träpallar. Om vi ska nå klimatmålen måste vi minska avskogningen. Det gör vi enkelt och effektivt genom att övergå till plastpallar.
Smart Returs pallbank Smart Returs pallbank
Störst i Skandinavien Störst i Skandinavien
Lagerhotell Lagerhotell
Transport Transport
Sortering och reparation Sortering och reparation
Rapporter och dokumentation Rapporter och dokumentation
Rengöring Rengöring
Det fixar vi Det fixar vi
Rådgivning Rådgivning

Våra produkter och tjänster

Det finns en anledning till att Smart Retur är marknadsledande i Skandinavien på returlogistik: Vi minimerar våra samarbetspartners kostnader, utsläpp och logistikutmaningar. Vi ger dig en återvinningsgrad på upp till 98 procent, optimal fyllnadsgrad på alla avgångar, lager anpassade för stordrift, full digital kontroll över utsläppsminskningar, pallvolym, köp och sälj och transporter – allt i Smart Resurs egen pallbank.
Våra filmer
Fortfarande nyfiken på vad som gör Smart Retur-modellen unik och hur vi kan göra ditt företag mer effektivt och hållbart? Titta på våra filmer här.